Przetarg Zadanie II

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków

21.07.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków.
09.06.2011 Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków nr sprawy 06/2010
04.02.2011 Wyjaśnienie oraz Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy: 06/2010 -"Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegajaca na budowie i rozbudowie Oczyszczalni Scieków"
01.02.2011 Wyjaśnienie SIWZ nr 06/2010: - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie OŚ.
01.02.2011 Wyjaśnienie SIWZ 06/2010: - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie OŚ.
20.01.2011 Wyjaśnienie SIWZ nr 06/2010: - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków
06.12.2010 Ogłoszenie o zmianie 3 :"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"
06.12.2010 Zmiana terminu składania ofert : Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków, nr spr. 06/2010
18.11.2010 Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 06/2010 -"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"
08.11.2010 Wyjaśnienie oraz Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy: 06/2010 - "Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Opocznie polegajaca na budowie i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków
04.11.2010 Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ nr 06/2010: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków"
19.10.2010 Wyjaśnienie SIWZ oraz informacja o zmianie treści SIWZ nr 06/2010: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków"
11.10.2010 Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 06/2010 : "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków"
08.10.2010 Ogłoszenie o zmianie 2 :"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"
24.09.2010 Ogloszenie o zmianie :"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"
24.09.2010 Zmiana SIWZ, sprawa nr 06/2010 -"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"
06.09.2010 Zapytanie z wyjaśnieniem do SIWZ nr sprawy 06/2010 -"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"
23.08.2010 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków