Przetarg Zadanie III

Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody , ul. Inowłodzka w Opocznie

04.01.2013 Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - "Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, ul. Inowłodzka w Opocznie."
18.12.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty (04/2012 ) - Budowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody , ul. Inowłodzka w Opocznie
23.11.2012 Informacja o zmianie treści IDW-SIWZ z dnia 23.11.2012r ( 04/2012)- " Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, ul. Inowłodzka w Opocznie "
23.11.2012 Stanowisko Zamawiającego w sprawie wniosku wykonawców z dnia 23.11.2012 r (04/2012) - "Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, ul. Inowłodzka w Opocznie"
12.11.2012 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ(1) (04/2012) - "Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, ul. Inowłodzka w Opocznie"
30.10.2012 SIWZ: Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, ul. Inowłodzka w Opocznie
30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, ul. Inowłodzka w Opocznie
11.05.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu nr sprawy 08/2010- "Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
04.02.2011 Informacja o zmianie SIWZ nr sprawy 08/2010 - "Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody , ul. Inowłodzka w Opocznie"
02.02.2011 Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana 08/2010 " Budowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
20.01.2011 Wyjaśnienie treści SIWZ nr sprawy 08/2010 "Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, ul. ul. Inowłodzka w Opocznie"
06.12.2010 Ogłoszenie o zmianie 3:"Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
06.12.2010 Zmiana terminu składania ofert : Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody , ul Inowłodzka w Opocznie, nr spr. 08/2010
16.11.2010 Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ nr 08/2010 -"Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie".
18.10.2010 Wyjaśnienie SIWZ nr 08/2010: Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ulica Inowłodzka w Opocznie
11.10.2010 Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 08/2010 : "Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
08.10.2010 Ogloszenie o zmianie 2:"Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
08.10.2010 Zapytanie z wyjaśnieniem oraz zmiana treści siwz nr sprawy 08/2010 - "Budowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
04.10.2010 Zapytanie z wyjaśnieniem oraz ZMIANA treści SIWZ nr sprawy 08/2010 - "BUdowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, ul. Inowłodzka w Opocznie"
27.09.2010 Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 08/2010 - "Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
24.09.2010 Ogloszenie o zmianie :"Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
15.09.2010 Zapytanie z wyjaśnieniem oraz zmiana treści SIWZ nr sprawy 08/2010 -"Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ul. Inowłodzka w Opocznie"
23.08.2010 Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody , ul. Inowłodzka w Opocznie